Test uw financiële competenties en zelfredzaamheid  d.m.v. deze Quick-scan
Ieder ja-antwoord betekent goed, bij een nee-antwoord valt er wellicht nog wat te verbeteren.sok geld tegemoet (1 van 1)

 1. Voldoende inkomen
  – Heeft u baan of uitkering? (Of AOW of pensioen?)
  – Als u partner heeft, heeft uw partner baan of uitkering? (Of AOW of pensioen?)
  – Weet u of u recht heeft op toeslagen en hoe u deze kunt aanvragen? (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget,  kinderopvangtoeslag)
  – Doet u 1 x per jaar aangifte belasting? (zodat u gebruik kunt maken van heffingskortingen, en de combinatiekorting voor minstverdienende partner en alleenstaande ouders met zorg voor kinderen onder 12 jaar)
  – Weet u wat er (eventueel gezamenlijk) binnen komt per maand?
 2. Betalingen en uitgaven
  – Weet u wat er uit gaat aan boodschappen?20130519-P1010026vakantiebudget
  – Houdt u zich aan het huishoudbudget?  (eventueel via kasboek)
  – Doet u aankopen als kleding, schoenen, inventaris e.d. binnen uw budget?
  – Weet u wat uw vaste lasten zijn en hoeveel u per maand daarvoor betaalt?
  – Komt u goed uit met uw geld? (Er ontstaat geen roodstand, de maand nooit “te lang”)
 3. Administratie ordenen
  – Opent u de post en reageert u daarop indien nodig?
  – Betaalt u rekeningen op tijd?
  – Kunt u rekeningen en belangrijke brieven snel vinden?
  – Controleert u geregeld de bank afschrijvingen?
  – Bewaart u jaaropgaven, verzekeringspolissen en belangrijke documenten?
 4. BegrotenP1000536ab
  – Weet u het verschil tussen uitgaven die moeten en uitgaven die mogen?
  – Heeft u een jaaroverzicht van alle vaste lasten?
  – Heeft u een maandoverzicht van alle (gemiddelde) inkomsten en uitgaven?
  – Gebruikt u een persoonlijk budgetplan als hulpmiddel om gezond met geld om te gaan?
 5. Sparen en lenen
  – Heeft u geld apart staan op de bank voor reserveringsuitgaven / onvoorziene omstandigheden? (Wist u dat de richtlijn hiervoor 5% is van uw netto-inkomen?
  – Spaart u op een spaarrekening?
  – Als u een lening wilt afsluiten, houdt u dan rekening met uw budget en looptijd van de lening?
 6. Verzekeren
  – Heeft u verplichte verzekeringen afgesloten als Zorgverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, WA-autoverzekering. Brand-inboedelverzekering bij koopwoning.
  – Bij schade, doet u dan beroep op uw verzekeringen?
 7. Schulden voorkomengeldfoto2
  – Komt u betalingsverplichtingen na?
  – Zorgt u ervoor dat er geen betalingsachterstanden ontstaan?
  – Neemt u bij te dure rekeningen contact op met schuldeiser om in termijnen te mogen betalen?
  – Zou u hulp zoeken bij betalingsachterstanden?
 8. Assertiviteit / weerbaarheid
  – Stelt u zich kritisch op t.a.v. reclame, commercie en sociale druk?
  – Durft u nee te zeggen, komt u op voor uzelf?
  – Neemt u waar nodig zelf contact op voor informatie over een rekening of contract?
  – Kunt u aanbiedingen en prijskortingen, als het niet in uw budget past, weerstaan?

Ieder ja-antwoord betekent goed, bij een nee-antwoord valt er wellicht nog wat te verbeteren.

www.gezondmetgeld.nl                     tinekepost@gezondmetgeld.nl                                 contactformulier bij tabblad contact